Metatags op jouw website

Vanouds vormden de metatags, stukjes broncode bovenaan de webpagina, de basis voor indexatie door zoekmachines. Inmiddels zijn de zoekmachines zoveel krachtiger geworden dat ze indexeren op feitelijke inhoud van de website en niet meer op basis van de toegevoegde tags. Maar zijn de metatags daarmee overbodig geworden?

<META NAME="KEYWORDS">

De "Keywords" Metatag (Sleutelwoord of trefwoord) wordt bijvoorbeeld al 10 jaar niet meer gebruikt. Maar voor jezelf blijft het noodzakelijk om een prioritering van zoektermen te maken en daarmee de content van jouw eigen website voortdurend te checken: is mijn boodschap wel precies dat wat ik vertellen wil?

Ons advies is daarom nog steeds om de SEO te beginnen met het opstellen van een lijst van maximaal 20 Trefwoorden, die je vervolgens in volgorde van belangrijkheid zet: dat is het uitgangspunt voor verdere optimalisatie. 

Lees meer over de trefwoorden 

<title>Metatags</title>

Van alle metatags is de titel waarschijnlijk gelijk de belangrijkste: de titel wordt als eerste prominent door de zoekmachines weergegeven, groot en vet. Zorg dus voor een aantrekkelijke en relevante titel, de vlag moet de lading dekken. De lezer moet gelijk weten waar die aan toe is, laat daarom ook de trefwoorden weer terugkomen in de titel. De titel wordt ook weergegeven in het tabblad van de browser, tezamen met een favicon (een mini-versie van het logo). Houd daarom bij de opbouw van de titel rekening met de zichtbare ruimte. Het zal nu duidelijk zijn dat een titel als “welkom op mijn website” nooit bijdraagt tot een goede vindbaarheid.

Bij een CMS wordt de titel van de webpagina standaard opgebouwd uit de menu-tekst (eventueel) i.c.m. de website naam. Dat volstaat in de meeste gevallen prima, maar het loont de moeite elke pagina ook op dit punt te fine-tunen. Ga bij het schrijven van een titel uit van 60 tekens, inclusief de spaties en probeer daarin de kern van jouw boodschap te zetten.

<META NAME="DESCRIPTION">

De description van een pagina wordt door Google weergegeven als tekstblokje in de zoekresultaten. Als er geen description wordt opgegeven toont Google een willekeurig stukje van de homepage. Ga er dus even voor zitten om de meest passende tekst te tonen die de zoeker moet verleiden om door te klikken naar jouw website. Wat is jouw beste pitch, waar ligt jouw kracht, wat móét iemand als eerste van jou weten?

Gebruik ook in de description weer de zoektermen, liefst vooraan de zin. Gebruik maximaal 160 tekens (inclusief spaties) en bedenk dat op mobiel veelal slechts de eerste 130 tekens getoond worden. Hoe vertel je kort en krachtig juist die boodschap die past bij de content van die specifieke pagina?

<H1>Heading1</H1>, <H2>Kopregel2</H2>, <H3>

Als je een tekst schrijft moet je altijd rekening houden met de goede leesbaarheid. Deel de tekst zo goed mogelijk in in alinea's en geef de alinea's liefst een duidelijke titel mee, dat zorgt voor overzicht op de site en geeft een gebruikersvriendelijke ervaring.

De opmaak van de kopjes die je gebruikt is vastgelegd in het stijlblad van de website, de stylesheet. Dat is een CSS-bestand. De paginakop krijgt de grootste opmaak mee (H1), een eventuele subkop noem je H2. Alineakoppen en -subkoppen geef je een H3 en H4 code mee. De kop-nummering loopt door tot H6, maar als je alle zes zou gebruiken dan wordt de pagina overgestructureerd en verliest weer aan overzichtelijkheid. Meestal zal het voldoende zijn om 2 tot 3 hierarchische niveaus aan te houden, waarbij de je pagina steeds begint met H1. Deze pagina structuur is van belang voor zowel jouw lezer als de zoekmachines.